ทัวร์ส่วนตัว > Chiangrai White Temple, Black House and Blue Tample
Chiangrai White Temple, Black House and Blue Tample
ราคา: 3,500 บาท/คัน    
ตั้งแต่เวลา 7.00 a.m. - 6.00 p.m.
Chiangrai White Temple, Black House and Blue Tample
Daily : 7.00 a.m. - 6.00 p.m.
  • Visit Hot Spring
  • White Temple (Wat Rong Khun)
  • Black House
  • Blue Temple
Includes:
  • Van
  • Driver
  • Gasoline
  • Insurance
Not include 
  • Ticket
จองทัวร์นี้
ชื่อ
วันเดินทาง
พร้อมคนขับรถ
ผู้ใหญ่
เด็ก