ทัวร์ผจญภัย > ทัวร์ โหนสลิง > Eagle Track Zipline
Eagle Track Zipline
ราคา: 1,600 บาท/คน    
ตั้งแต่เวลา 8:00 a.m. - 5:00 p.m

Eagle Track Zipline

Broze
Package Included

15 Platforms, 7 Zipline, 1 Abseiling (20 meters), 1 Sky Bridge, 1 Climbing net, 1 Flying Skateboard, 1 Monkey Ladder, 1 Tackle spider web, 1 Timber balancing beams, 1 Zodiac bridge
1,600 Baht:person

Silver
Package Included

20 Platforms, 9 Zipline, 2 Abseiling (15,40 meters), 1 Bamboo, 1 Hill Tribe ladder, 1 Kung Fu walk, 1 Monkey bridge, 1 Sky bridge, 1 Spiral staircase, 1 Zig-zag walkway, 1 Wooden walkway
1,900 Baht:person

Gold
Package Included

35 Platforms, 16 Zipline, 3 Abseiling (15,20,40 meters), 1 Bamboo, 1 Hill Tribe ladder, 1 Kung Fu walk, 1 Monkey bridge, 1 Sky bridge, 1 Spiral staircase, 1 Zig-zag walkway, 1 Wooden walkway, 1 Climbing net, 1 Flying Skateboard, 1 Monkey ladder, 1Tackle spider web, 1 Timber balancing beams, 1 Zodiac bridge
2,400 Baht:person


 
จองทัวร์นี้
ชื่อ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก