ที่อยู่
ฉำฉา ฮอร์ลิเดย์
77 ถนน อารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200

วันจันทร์-ศุกร์  09.00น. – 15.30น.
วันเสาร์  09.00น. – 13.30น.
โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 082 181 8359
โทรศัพท์ : 088 251 2867
โทรศัพท์ : 095 678 1973
ออฟฟิศ : 052 011 727

อีเมล์ :
 booking@chamchaholiday.com
อีเมล์ : infomaptoyou@gmail.com

อีเมล์ : chamchaholiday@gmail.com

   

 
ฝากข้อมูลของคุณไว้
เราจะตอบกลับไปหาคุณ