THAI TOUR > แพ็คเกจทัวร์ #C999 3 ดอย 3 แผ่นดิน เชียงใหม่ - เชียงราย 3วัน 2 คืน
แพ็คเกจทัวร์ #C999 3 ดอย 3 แผ่นดิน เชียงใหม่ - เชียงราย 3วัน 2 คืน
Price: 7,999 Baht/Person    
3วัน 2 คืน
จิปกาแฟชมวิวดอยหลวงเชียงดาวอ่างขาง สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดแม่สาย พระตำหนักดอยตุง  เชียงใหม่

วันที่ 1  จิปกาแฟชมวิวดอยหลวงเชียงดาว อ่างขาง
เช้า
รับลูกทัวร์ ณ จุดนัดพบ สนามบินเชียงใหม่ พาท่านออกเดินทางไปจิปกาแฟเบาๆ ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงเป็นอันดับ3ขอประเทศไทย 

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง พาท่านเดินทางขึ้นไปเยียม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สวนสมเด็จภายในสวนจะรวบรวมพันธุ์ไม้ประเภทฝิ่น ประดับ ดอกป๊อปปี้ และไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆ โดยจะปลูกสลับหมุนเวียนพันธุ์ไม้ทุกปีสวนแปดสิบ ตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด สวนบ๊วยและสวนอีกมากมายรอท่านไปสัมพัส รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยนำท่าน Check in อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า


วันที่ 2  สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดชายแดนแม่สาย
เช้า
ทานอาหารเช้าที่โรงแรมสามเหลียมทองคำ พื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ประเทศไทย ลาว และพม่า เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงเคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการปลูกฝิ่นเพื่อใช้ในการผลิตยาเสพติดหลาก สักการะพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน พระพุทธนวล้านตื้อลือโลก ประดิษฐานกลางแจ้งบนเรือแก้วกุศลธรรม สร้างขึ้นเพื่อทดแทนพระองค์เดิมที่จมแม่น้ำโขงลงไป รับประทานอาหารเที่ยง(1) ร้านอาหาร ตะวันริมโขง  หรือ ไอยรา พาท่านเดินทาง Shopping ตลาดแม่สาย แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด เข้าที่พัก Check in โรงแรม สายลมจอย หรื่อเทียบเท่า 

วันที่3  พระตำหนักดอยตุง  วัดร่องขุ่น เชียงใหม่
เช้า
Check out  รับประทานอาหารที่โรงแรมพระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์รอบ ๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี พร้อมให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจ

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง(2)ร้าน ลู้ลำ ริมน้ำกก วัดร่องขุ่น วัดน้ำเงิน (วัดร่องเสือเต้น) เดินทางกลับเชียงใหม่ ส่งทุกท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจทัวร์#C999 น่าสน  3ดอย 3 แผ่นดิน เชียง.ใหม่ - เชียงราย 3วัน 2 คืน  ราคา : 2ท่าน 7,999 บาท /ท่าน  , 4ท่าน 6,999 บาท/ท่าน
Book This Tour
Full Name
ARRIVAL
Adult
Child