THAI TOUR > แพ็คเกจทัวร์ #C789 เชียงใหม่ 2วัน 1คืน
แพ็คเกจทัวร์ #C789 เชียงใหม่ 2วัน 1คืน
Price: 5,999 Baht/Person    
2วัน 1คืน
วัดพระ9วัด เสริมสิริมงคลชีวิต  - ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน /ชมนาขั้นบันได น้ำตกผาดอกเสี้ยว

เที่ยววันที่ 1 ไหว้วัดพระ9วัด เสริมสิริมงคลชีวิต 

รับท่านที่จุดนัดพบ โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ หรือ สนามบิน เชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางขึ้นดอยสักการะไหว้
วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม (ปีแพะ) และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดพระธาตุดอยคำ ขอพรหลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่ยอดดอยคำอายุกว่า 1300ปี และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอดพระธาตุประจำปีเกิด: ปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) จำลองแบบมาจากพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร จำลองแบบมาจากอินเดีย รับประทานอาหารกลาง ข้าวซอยเสมอใจ ข้าวซอยลำดวน  (1) 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง สักการะพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระเจ้าเก้าตื้อในวิหารหลวง

วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเมืองเชียงใหม่ สักการะ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว เชื่อกัน ว่าสามารถคุ้มครองป้องกัน อันตรายและอำนวยความ สุขสวัสดิ์มงคลแก่ผู้ที่เคารพสักการะ

วัดพระสิงห์วรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรง (ปีงูใหญ่) เข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์ ในวิหารลายคำ ภายในวิหารมีความงดงามน่าชมยิ่ง ผนังวิหารด้านเหนือมีภาพจิตรกรรม เขียน เรื่องสังข์ทอง ด้านใต้เรื่องสุวรรณหงส์ นับเป็นภาพที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสังข์ทอง พบเพียงแห่งเดียวที่นี่

วัดเจดีย์หลวง สักการะพระอัฎฐารสเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง เดินรอบพระเจดีย์หลวงชม  ความยิ่งใหญ่ของเจดีย์แบบล้านากราบไหว้ เสาอินขิล สายดือเมืองเชียงใหม่เพื่อความมั่นคงและมั่งคง

วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ กราบ “พระพุทรรูปยิ้มได้ ” พระพุทธรูปองค์นี้คือ หลวงพ่อสมใจนึกหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระพุทธเชียงแสนสิงห์หนึ่ง

เดินทางกลับ พาท่านเข้า Check  -in  CH-HOTEL (ระดับ 3ดาว )หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธญาศัย
6:30น . รับประทานอาหาร (2)แบบเมืองเหนือ ขันโตก (ศูนย์วัฒนธรรม) พร้อมรับชม การแสดง ฟ้อนรำ ศิลปะล้านนา
9:00น . เข้าที่พัก  โรงแรม C-H H0TEL  (ระดับ 3ดาว) หรือเทียบเท่า

เที่ยววันที่ 2   วัดพระธาตุ ศรีจอมทอง ดอยอินทนนท์  ชมจุดสูงสุดแดนสยาม พระธาตุนภเมทนีดล - พระธาตุนภพลภูมิสิริ กิ่วแม่ปาน / นาขั้นบันได ป่าบงเปียง น้ำตกผาดอกเสี้ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทางมุ่งใต้  เข้าเคารพสักการะ วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดของปีชวด (ปีหนู)เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พาท่านเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์  ชมจุดสูงสุดแดนสยาม สัมพัสอากาศเย็น ดูพรุน้ำจืดที่สูงที่สุด เดินชมต้นกุหลาบพันปี สักการะพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ  เดินรอบๆชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง (3) แวะเที่ยวชมและซื้อของฝาก ตลาดม้ง เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน (ปิดกิ่ว 6เดือนตั้งแต่ 31 พฤษภาคม เป้นต้นไป ) เดินชมนาขั้นบันไดป่าบงเปียง น้ำตกผาดอกเสี้ยว ตามรอยภาพยนต์ดัง (รักจัง) เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจทัวร์ #C789เชียงใหม่ 2วัน 1คืน  ราคา : 2ท่าน 5,999 บาท/ท่าน , 4 ท่าน 4,999 บาท/ท่าน
 
Book This Tour
Full Name
ARRIVAL
Adult
Child