THAI TOUR > แพ็คเกจทัวร์ #C5 ลำพูน-ลำปาง-เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
แพ็คเกจทัวร์ #C5 ลำพูน-ลำปาง-เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
Price: 4,999 Baht/Person    
2 วัน 1 คืน
วัดพระธาตุหริภุญชัย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย  หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์   วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  นั่งรถม้าลำปาง กาดกองต้า   วัดพระธาตุลำปางหลวง  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง  ดอยสุเทพ

เที่ยววันที่ 1 : วัดพระธาตุหริภุญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย หลวงพ่อเกษมเขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง นั่งรถม้าลำปาง กาดกองต้า
เช้า
รับลูกค้าจากสนามบินเชียงใหม่ หรือที่พักในเมืองเชียงใหม่ออกเดินทางไปจังหวัดลำพูนไหว้พระวัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหารเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา พระธาตุหริภุญชัย ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดชาว “ ปีระกา ” แม้องค์จะไม่ใหญ่โตแต่สร้างขึ้นด้วยทรวดทรงที่สมส่วน และงดงามด้วยประกายทองจังโกที่สะท้อนเปลวแดดขับให้องค์พระธาตุดูโดดเด่น เดินทางต่อไปจังหวัดลำปาง

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงจังหวัดลำปาง (1) ไหว้หลวงพ่อเกษม เคารพสักการะท่านที่สำนักสุสานไตรลักษณ์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษมเขมโก เกจิอาจารย์ เที่ยววัดเจดีย์ซาวหลังซึ่งเป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง จุดเด่นของวัด คือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือ ว่าเป็นคนมีบุญ นั่งรถม้าชมเมืองประสบการณ์กับหนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็นเมืองเดียวของประเทศไทยที่ยังใช้รถม้าเป็นยานพานะสัญจรไปมาในตัวเมือง ชมความสวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนครลำปางที่ตัวอาคารมีรูป  แบบการก่อสร้าง ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทย

เย็น
เข้า Check in มา ชิค แอนด์ โคชี่  หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นเที่ยวตลาดถนนคนเดินลำปาง กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน
21.00 น. ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยววันที่ 2 : วัดพระธาตุลำปางหลวง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง ดอยสุเทพ
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เที่ยวไหว้พระวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู
- เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
- รับประทานอาหารเที่ยง ก๋วยเตี๋ยวปู่โย้ง (2)
- จากนั้นเดินทางกลับเชียงใหม่  ขึ้นสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
- ส่งท่านกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

แพ็คเกจทัวร์#C5 2วัน1คืน ลำพูล-ลำปาง ราคา : 2ท่าน4,999 บาท/ท่าน, 4ท่าน 3,999 บาท/ท่าน
Book This Tour
Full Name
ARRIVAL
Adult
Child